oksana107: (Default)
[personal profile] oksana107
деякі характеристики янyкoвичa:
жадібний (алчный)
жорстокий (жестокий)
мстивий (мстительный)
властолюбний (властолюбивый)
брехливий (лживый)
корумпований (коррумпированный)
марнотратний (расточительный)
пихатий (спесивый)
марнославний (тщеславный)
безсовісний (бессовестный)
злопам'ятний (злопамятный)
боягузливий (трусливый)
лицемірний (лицемерный)
нахабний (наглый)
неосвічений (необразованный)
безкультурний (бескультурный)
безграмотний (безграмотный)
самозакоханий (самовлюбленный)

любить принижувати (любит унижать)
любить убивати беззахисних (любит убивать беззащитных)

--
цей список можете продовжити далі.
цікаво, є в цього організму хоч якісь позитивні якості?...
якщо хтось знає – напишіть.
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oksana107: (Default)
Колыванова Мария Афанасьевна

January 2012

S M T W T F S
1234567
8910111213 14
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:59 pm
Powered by Dreamwidth Studios